Thứ tư, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu thành viên năm 2020
Ngày 16/5/2020, Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thành viên năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Vũ Phong – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang, cùng với 76 ...