Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Ngân hàng nhà nước với cử tri

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang Tham gia tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

(01/04/2019 11:25)

Trong các ngày từ 25 tháng 3 đến 29 tháng 3 năm 2019, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang do bà Vương Ngọc Hà – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách làm trưởng đoàn, thực hiện tiếp xúc cử tri và công tác giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất và quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước” trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn và Quản Bạ tỉnh Hà Giang.

Ngân hàng Hà Giang tham gia tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội

(08/10/2015 15:23)

Trong các ngày từ 05/10 đến ngày 07/10/2015, Lãnh đạo ngành Ngân hàng tham gia cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 - Quốc hội khóa XIII.

<< >>