Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Giang

25/09/2015 10:57

Tên giao dịch: VBSP tỉnh Hà Giang

Mã Ngân hàng (Theo QĐ 23): 02207001

Địa chỉ: Số 217, tổ 19, Đường Trần Quốc Toản, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3.875.653

Cấp độ đơn vị: Chi nhánh cấp 1