Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Thông báo Ban hành lãi suất huy động tiền gửi bằng VND,USD và EUR áp dụng đối với Khách hàng Doanh nghiệp và Tổ chứcLienvietPostBank

(16/08/2018 08:38)

Thông báo Ban hành lãi suất huy động tiền gửi bằng VND,USD và EUR áp dụng đối với Khách hàng Doanh nghiệp và Tổ chứcLienvietPostBank

Thông báo về việc áp dụng lãi suất cho vay và phí trả nợ trước hạn đối với khách hàng

(20/04/2018 09:10)

Thông báo về việc áp dụng lãi suất cho vay và phí trả nợ trước hạn đối với khách hàng LienVietPostBank

Thông báo lãi suất huy động và lãi suất cho vay đối với khách hàng tại LienVietPost Bank

(20/04/2018 09:06)

Thông báo lãi suất huy động và lãi suất cho vay

<< >>