Thứ ba, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2020

Ngân hàng phát triển tỉnh

Ngân hàng Phát Triển Tỉnh Hà Giang

25/09/2015 15:30

Tên giao dịch: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Hà Giang

Mã Ngân hàng (Theo QĐ 23): 02208001

Địa chỉ: Số 10, Đường Bạch Đằng, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3. 866-958; Fax: 0219.3. 866-958