Thứ ba, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2020

Ngân hàng TMCP Công Thương

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI VIETINBANK HÀ GIANGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI VIETINBANK HÀ GIANG

(16/07/2019 08:23)

Xác định cải cách là tất yếu để phát triển bền vững, trong những năm gần đây, VietinBank Hà Giang đã có nhiều cải cách về quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng để giúp người dân và doanh nghiệp (DN) tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi nhất.

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 10 năm 2018. Viettinbank Hà Giang

(21/08/2018 09:43)

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 10 năm 2018. Viettinbank Hà Giang

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 08 năm 2018. Ấp dụng từ ngày 23/07/2018

(24/07/2018 14:56)

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 08 năm 2018. Ấp dụng từ ngày 23/07/2018

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 04 năm 2018. Áp dụng ngày 14/06/2018

(19/06/2018 11:08)

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 04 năm 2018. Áp dụng ngày 14/06/2018

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Viettinbank Hà Giang. Áp dụng ngày 18/05/2018

(24/05/2018 10:49)

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Viettinbank Hà Giang

<< >>