Thứ ba, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2020

Ngân hàng No&PTNT

Về lãi suất huy động tiết kiệm dự thưởng "Cùng AgriBank Mừng quốc khánh- Niềm vui nhân đôi"

(21/08/2018 09:34)

Cùng AgriBank Mừng Quốc khánh- Niềm vui nhân đôi

Quy định lãi suất huy động vốn của Agribank Hà Giang. Áp dụng 22/05/2018

(23/05/2018 08:27)

Quy định lãi suất huy động vốn của Agribank Hà Giang. Áp dụng 22/05/2018

Giới thiệu các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hà Giang.

(28/04/2016 09:41)

Để thuận lợi cho khách hàng nắm bắt thông tin về quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank; Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 của HĐTV Agribank V/v “Ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank”; Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang cung cấp một số thông tin cơ bản về quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank cụ thể như sau:

<< >>