Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHO VAY KHÁCH HÀNG

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI VIETINBANK HÀ GIANGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI VIETINBANK HÀ GIANG

(16/07/2019 08:23)

Xác định cải cách là tất yếu để phát triển bền vững, trong những năm gần đây, VietinBank Hà Giang đã có nhiều cải cách về quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng để giúp người dân và doanh nghiệp (DN) tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi nhất.

Cho vay của QTDND QTDND Vị Xuyên.

(14/09/2018 14:17)

Quyết định hội đồng Quản trị của QTDND về thay đổi lãi suất của QTDND Vị Xuyên.

Báo cáo lãi suất cho vay và huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà Giang. Áp dụng từ 21/8/2018

(22/08/2018 10:24)

Báo cáo lãi suất cho vay và huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà Giang. Áp dụng từ 21/8/2018

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 10 năm 2018. Viettinbank Hà Giang

(21/08/2018 09:43)

V/v chỉ đạo lãi suất huy động tại chi nhánh Hà Giang lần 10 năm 2018. Viettinbank Hà Giang

Về lãi suất huy động tiết kiệm dự thưởng "Cùng AgriBank Mừng quốc khánh- Niềm vui nhân đôi"

(21/08/2018 09:34)

Cùng AgriBank Mừng Quốc khánh- Niềm vui nhân đôi

<< >>